Wa Haitsu Tasyarrofatil Asma'u Bi Akhbari

18:31

Wa Haitsu Tasyarrofatil Asma'u Bi Akhbari

Gambar Lirik sholawat Wa Haitsu Tasyarrofatil Asma'"u Bi Akhbari

وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب
Wa haitsu tasyarrofatil asmâ’u bi akhbâri hâdzâl habîbil mahbûb
Dan manakala telinga telah beroleh kehormatan mendengarkan berita berita sekitar insan tercinta tersayang ini


وما حصل له من الگرامة فی عوالم الشهادة والغيوب
Wa mâ hashola lahu minal karômati fî ‘awâlimisy-syahâdati wal ghuyûb
serta kemuliaan yang menyertainya dalam alam nyata ataupun yang ghaib


تحرگت همة المتگلم إلی نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه
Taharrokat himmatul mutakallimi ilâ nasyri mahâsini kholqi hâdzâs-sayyidi wa akhlâqih
tergeraklah keinginan penulis menyebut sebagian kesempurnaan pemimpin ini dalam bentuk tubuh serta akhlaqnya


ليعرف السامع ما أکرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذی خصصته به عناية خلاقه
Liya’rifas-sâmi’u mâ akromahullâhu bihi minal washfil hasani wal kholqil jamîlilladzî khoshshoshot-hu bihi ‘inâyatu khollâqih
Agar para pendengar dapat mengetahui kemuliaan yang dikaruniakan Allah atas dirinya Pada sifat sifat indah dan perilaku menarik yang dikhususkan baginya oleh inayah Kholiq nya


فليقابل السامع ماأمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية
Falyuqôbilis-sâmi’u mâ umlîhi ‘alaihi min syarîfil akhlâqi bi udzunin wâ’iyah 
Dan kini kuharap pendengar uraianku ini mengikuti dengan penuh perhatian, Sifat sifat luhur yang ‘kan kucatat baginya


فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب علی الرتبة العالية
Fa innahu saufa yajma’uhu min awshôfil habîbi ‘alâr-rutbatil ‘âliyah
Yang menempatkan insan mulia ini dalam kedudukan yang amat tinggi


فليس يشابه هذا السيد فی خلقه وأخلاقه بشر
Falaisa yusyâbihu hâdzâs-sayyida fî kholqihi wa akhlâqihi basyar
Sebab tiada manusia mana pun bisa menyamai junjungan ini dalam bentuk fisik dan prilakunya


ولا يقف أحد من أسرار حکمة الله فی خلقه و خلقه علی عين ولا أثر
Wa lâ yaqifu ahadun min asrôri hikmatillâhi fî kholqihi wa khuluqihi ‘alâ ‘ainin wa lâ atsar
Dan tiada seorang pun mampu menyelami rahasia hikmah Allâh Yang tersembunyi dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan akhlaqnya


فإن العناية الأزلية
Fa innal ‘inâyatal azaliyyah
Pemeliharaan Allâh sejak semula


طبعته علی أخلاق سنية
Thoba’at-hu ‘alâ akhlâqin saniyyah
Telah mencetaknya dalam tabiat dan akhlaq luhur


وأقامته فی صورة حسنة بدرية
Wa aqômat-hu fî shûrotin hasanatin badriyyah 
Serta membentuknya dengan rupa elok Bagaikan bulan purnama


فلقد گان صلی الله عليه وسلم مربوع القامة
Falaqod kâna shollâllâhu ‘alaihi wa sallama marbû’al qômah
Beliau (Saw) seorang berperawakan sedang


أبيض اللون مشربا بحمرة
Abyadlollawni musyarroban bihumroh
Warna kulitnya putih kemerah merahan


واسع الجبين حسنة
Wâsi’al jabîni hasanah
Dahinya lebar serasi


شعره بين الجمة والوفرة
Sya’ruhu bainal jummati wal wafroh
Panjang rambutnya sampai batas telinga


وله الاعتدال الگامل فی مفاصله وأطرافه
Wa lahul i’tidâlul kâmilu fî mafâshilihi wa athrôfih
Kedua lengan dan kaki serta persendian semuanya dalam bentuk dan ukuran sempurna


والاستقامة الگاملة فی محاسنه وأوصافه
Wal istiqômatul kâmilatu fî mahâsinihi wa awshôfihi
Mantap dalam keseluruhan keindahan serta keserasian sifat sifatnya


لم يأت بشر علی مثل خلقه
Lam ya,ti basyarun ‘alâ mitsli kholqih
Tiada seorangpun menyamainya


فی محاسن نظره وسمعه و نطقه
Fî mahâsini nadhorihi wa sam’ihi wa nuthqih
Dalam kesempurnaan penglihatan, pendengaran, ataupun ucapannya


قد خلقه الله علی أجمل صورة
Qod kholaqohullâhu ‘alâ ajmali shûroh
Sungguh Allâh telah menciptakannya dalam bentuk terbaik


فيها جميع المحاسن محصورة 
وعليها مقصورة
Fîhâ jamî’ul mahâsini mahshûroh  Wa ‘alaihâ maqshûroh
Padanya, segala keindahan terangkum dan terkhususkan


إذا تگلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر
Idzâ takallama natsaro minal ma’ârifi wal ‘ulûmi nafâ-isad-duror
Bila ia berbicara, mutiara mutiara ilmu dan hikmah ditaburkannya


ولقد أوتي من جوامع الگلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر
Wa laqod ûtiya min jawâmi’il kalimi mâ ‘ajaza ‘anil ityâni bi mitslihi mashôqi’ul bulaghô-i minal basyar
Tiada seorang ahli khutbah yang ulung Mampu membawakan ucapan rapi padat berisi seperti yang selalu diucapkannya


تتنزه العيون فی حدائق محاسن جماله
Tatanazzahul ‘uyûnu fî hadâ-iqi mahâsini jamâlih
Bila mata bertamasya Dalam taman keelokannya yang mempesona


فلا تجد مخلوقا فی الوجود علی مثاله
Falâ tajidu makhlûqon fîl wujûdi ‘alâ mitsâlih
Tiada ‘kan dijumpainya diantara seluruh wujud makhluk yang manapun memiliki sifat setara dengannya


سيد ضحکه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء
Sayyidun dlihkuhut-tabassumu wal masy-yul huwainâ wa nawmuhul ighfâ-u
Dialah pemimpin yang setiap kali tertawa, cukup tersenyum dengan anggunnya Dengan langkah tenang mantap ia berjalan, Bila tertidur hanya sekejap saja


ما سوی خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء
Mâ siwâ khulqihin-nasîmu wa lâ ghoiro muhayyâhur-rowdlotul ghonnâ-u
Perilakunya lembut selembut angin sepoi nan sejuk, Wajahnya cerah secerah taman yang menyegarkan


رحمة کله وحزم وعزم
Rohmatun kulluhu wa hazmun wa ‘azmun
Pribadinya perwujudan segala sifat luhur, Kasih sayang namun tegas dalam sikap, Kuat dalam tekadnya


ووقار وعصمة وحياء
Wawaqôrun wa ‘ishmatun wa hayâ-u
Keanggunan, kesucian serta rasa malu Mengiringi selalu, menghiasi gerak geriknya


معجز القول والفعال گريم
Mu’jizul qowli wal fi’âlil karîmu
Ucapan dan tindakannya teratur rapi Sungguh sulit menyamainya


الخلق والخلق مقسط معطاء
alkholqi wal khuluqi muqsithun mi’thô-u
Bentuk tubuhnya sempurna Demikian pula akhlaq yang disandangnya, Adil dan dermawan bila dan dimanapun ia berada….


وإذا مشی فگأنما ينحط من صبب
Wa idzâ masyâ faka-annamâ yanhaththu min shobab
Bila berjalan, seakan akan turun dari ketinggian


فيفوت سريع المشی من غير خبب
Fayafûtu sarî’al masy-yi min ghoiri khobab
Mendahului orang yang cepat dalam berjalan Meski tampak selalu tenang dan tidak tergesa


فهو الگنز المطلسم الذی لا يأتی علی فتح باب أوصافه مفتاح
Fahuwal kanzul mutholsamulladzî lâ yâ,tî ‘alâ fat-hi bâbi awshôfihi miftâh
Demikianlah ia bagai pusaka tersimpan rapi Dalam wadah kokoh tertutup rapat, Tiada anak kunci mampu membuka pintu sifat sifatnya


والبدر التم الذی يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لاح
Wal badrut-timmulladzî ya,khudzul albâba idzâ takhoyyalat-hu aw sanâhu lahâ lâh
Atau bak bulan purnama Membuat takjub akal dan pikiran Setiap kali membayangkan keindahannya Atau berkas cahayanya tampak bagi penglihatan


حبيب يغار البدر من حسن وجهه
Habîbun yaghôrul badru min husni wajhihi
Insan tersayang membuat iri bulan purnama setiap kali memandangi indah wajahnya


تحيرت الألباب فی وصف معناه
Tahayyarotil albâbu fî washfi ma’nâhu
akal dan pikiran dalam kebingungan bila ingin menggambarkan makna hakikatnya…


فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين
Famâdzâ yu’ribul qowlu ‘an washfin yu’jizul wâshifîn
Gerangan bagaimana kata kata mampu mengungkapkan Tentang sifat sifat yang mendatangkan putus asa bagi siapa yang ingin menjelaskan


أو يدرك الفهم معنی ذات جلت أن يکون لها فی وصفها مشارك أو قرين
Aw yudrikul fahmu ma’nâ dzâtin jallat an yakûna lahâ fî washfihâ musyârikun aw qorîn
Atau betapa akal dapat mencapai arti dzat yang tiada sesuatu pun mungkin Menyamai atau menyerupainya…


گملت محاسنه فلو أهدی السنا
للبدر عند تمامه لم يخسف
Kamulat mahâsinuhu falau ahdâs-sanâ lil badri ‘inda tamâmihi lam yukhsafi
Sungguh sempurna sifat sifat keluhurannya
andaikan ia menghadiahkan sinar bagi bulan purnama, pasti tak ‘kan ia tertutup oleh gerhanaوعلی تفنن واصفيه بوصفه
Wa ‘alâ tafannuni wâshifîhi biwashfihi
Betapapun banyak cara dilakukan orang mencoba menguraikan sifat keluhurannya


يفنی الزمان وفيه مالم يوصف
Yafnâz-zamânu wa fîhi mâ lam yûshofi
namun sampai zaman berakhir, tak ‘kan mungkin mereka meliputi semuanya


فما أجل قدره العظيم
Famâ ajalla qodrohul ‘adhîm
Oh… betapa tinggi derajatnya yang agung


وأوسع فضله العميم
Wa awsa’a fadl-luhul ‘amîm
Betapa luas keutamaannya merata dimana mana.Teks diatas adalah petikan teks Maulid Simthud Duror min akhbâri maulidi khoiril basyar wa mâ lahu min akhlâq wa awshôf wa siyar, (Untaian mutiara kisah kelahiran Manusia utama: Akhlaq, sifat dan riwayat hidupnya) 

karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi.
Mohon ampun maaf jika ada kesalahan tulisan atau lainnya, mohon dikoreksi.

Previous
Next Post »
0 Komentar

loading...